Dotácia na tepelné čerpadlá sa spúšťa v pondelok 16.5.2022. Zaregistrovať sa môžete na www.zelenadomacnostiam.sk

Ako po minulé roky, aj tentoraz si môžete požiadať o finančnú podporu na zariadenia, ktoré ekologickým spôsobom vykúria vašu domácnosť.

Systém, samozrejme, môže poslúžiť aj na ohrev úžitkovej vody. Ukážkovým zariadením sú aj slnečné kolektory, ktoré v kombinácii s kondenzačným kotlom vykúria domácnosť a zároveň vám zohrejú vodu.

Samozrejme, účinné slnečné kolektory nájdete aj v ponuke Immergas.

Okrem kolektorov si dotáciu uplatníte na tepelné čerpadlá, kotly na biomasy, veterné turbíny alebo fotovoltaické panely.

Aby ste sa však k dotácii dostali, treba splniť niekoľko podmienok.

Ako to funguje

Najprv sa poraďte s odborníkom, ktoré zariadenie je pre vás vhodné, a následne sa rozhodnite, ktorý zhotoviteľ vám ho dodá. No nemôže to byť len tak hocikto.

Zhotoviteľ musí mať s energetickou agentúrou uzatvorenú zmluvu o spolupráci a čo je ešte dôležitejšie, musí mať osvedčenie vydané podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie.

V prípade, že oslovíte niekoho, kto tieto podmienky nespĺňa, nárok na dotáciu nemáte.

Navyše, aj zariadenie musí byť uznané ako vhodné na dotáciu. 

Keď však nájdete vhodného zhotoviteľa a máte už aj zariadenie, uzatvorte so zhotoviteľom zmluvu o inštalácii. Následne sa môžete pustiť do vypĺňania žiadosti.

Vypisujete ju v elektronickej podobe, pričom sa vás „pýta“ na niekoľko záležitostí. Napríklad:

 • kam budete zariadenie inštalovať (informácie o dome)
 • na akej parcele sa dom nachádza     
 • kto túto nehnuteľnosť vlastní
 • informácie o zariadení (typ, výkon, výrobca)
 • počet kusov (špeciálne ak ide o kolektory alebo panely)

Podľa všetkých týchto informácií vám systém sám vypočíta, na akú dotáciu máte nárok.

A ak chcete pokračovať, stačí žiadosť potvrdiť a následne sa dostáva do tzv. zásobníka. Čiže do akéhosi poradia, odkiaľ ich budú kompetentní úradníci brať a posudzovať.

Za ten čas, kým bude poukážka v zásobníku, ju môžete upravovať. Keď odtiaľ prejde na posúdenie, ďalšie úpravy vykonávať nemôžete.

O tom, či podporu získate, vás bude informovať energetická agentúra. Tá vám pošle zmluvu o pridelení príspevku spolu s poukážkou.

Poukážka neslúži ani tak vám, než zhotoviteľovi. Vy si totižto poukážku uňho uplatníte a on sám požiada o jej preplatenie.

Uplatniť si poukážku musíte do 30 dní od jej vydania, pričom inštalácia zariadenia musí prebehnúť do piatich mesiacov.

V prvom projekte bola lehota inštalácie len štvrť roka, no kvôli pandemickým opatreniam a sťaženým dodávkam materiálov sa predĺžila o dva mesiace.

Najvyššie sumy

Aby projekt pomohol čo najväčšiemu počtu domácností, podpora má svoj finančný strop. Všeobecne platí, že Slovenská inovačná a energetická agentúra vám preplatí najviac 50 % výdavkov.

Zároveň však platí, že pri tepelných čerpadlách najvyššia dotácia predstavuje 3400 eur a pri slnečných kolektoroch je to 1750 eur.

Pri kotloch na biomasu, veterných turbínach a fotovoltaických paneloch môžete získať dotáciu najviac 1500 eur.

Dobre vedieť

Predtým než sa pustíte do hľadania zhotoviteľa a vypisovania žiadosti, upriamte pozornosť na pár dôležitých informácií. Niekoľko z nich vám prinášame na záver nášho článku.

 • Dotácia sa týka len rodinných a bytových domov na podporu domácností
 • Poradie žiadostí určuje čas, kedy o podporu domácnosť požiadala
 • O dotáciu môžete požiadať aj pre neskolaudovaný dom, treba však dodať list vlastníctva
 • Kontaktnou osobou môže byť aj niekto iný než žiadateľ
 • Do výdavkov na inštaláciu sa ráta suma vrátane DPH
 • Pri bezpodielovom vlastníctve žiadajú o dotáciu obaja manželia

V prípade ďalších častých otázok prejdite na stránku projektu Zelená domácnostiam. Ak si však nie ste istí, ktorý typ zariadenia potrebujete, skontaktujte sa s predajcami Immergas. Nájdete ich vo svojom okolí, a to pomocou tejto mapy